Skip to main content
Dagelijks gebruik
Electrolux Support

Dagelijks gebruik

Een programma starten zonder een uitgestelde start

 1. Bereid het wasgoed voor en plaats de kledingstukken in het apparaat.
  icon-warning.pngLet op!
  Zorg bij het sluiten van de deur dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.
 2. Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

  Het display geeft de programmaduur weer.

  icon-info.png De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd aan de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de katoen- en jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
 3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.

  Het programma wordt gestart.

Startuitstel van een programma

 1. Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.
 2. Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat de tijd die u wilt instellen, op het display wordt weergegeven.
  icon-info.png U kunt de start van een programma uitstellen tussen 30 minuten en 20 uur.
 3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
  Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

Een programma wijzigen

 1. Draai de programmaknop naar GUID-D0DF50C4-EA79-43F7-85EB-9FC4161DBC84-preview_v1.png OFF
 2. Stel het programma in.

Aan het einde van het programma.

Als het programma is voltooid:

 • Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen.

 • Het indicatielampje GUID-A2330E26-848C-4329-84AA-26FA09481B87-preview_v1.png knippert.

 • Het indicatielampje GUID-9C89CA1F-0BDE-4F56-93A1-F2B852B4A681-preview_v1.png knippert.

 • Het Start/Pauze-lampje brandt.

Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de anti-kreukbeveiligingfase werken.

In de anti-kreukbeveiligingfase worden kreukels in uw kleding voorkomen.

U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de fase bijna is voltooid.

Na afloop van de anti-kreukbeveiligingfase:

 • Het indicatielampje GUID-A2330E26-848C-4329-84AA-26FA09481B87-preview_v1.png brandt, maar knippert niet.

 • Het indicatielampje GUID-9C89CA1F-0BDE-4F56-93A1-F2B852B4A681-preview_v1.png brandt, maar knippert niet.

 • Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.

 1. Draai de programmaknop naar GUID-D0DF50C4-EA79-43F7-85EB-9FC4161DBC84-preview_v1.png OFF
 2. Open de deur van het apparaat.
 3. Haal het wasgoed uit de trommel.
 4. Sluit de deur van het apparaat.
icon-info.png Na afloop van een programma dient u altijd het filter schoon te maken en het waterreservoir te legen.

Stand-byfunctie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit:

 • Als na 5 minuten geen programma start.

 • 5 minuten na afloop van het wasprogramma.

 • Was this article helpful?