Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
Electrolux Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

 • Verwijder de verpakking en de transportbouten.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

 • Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5°C of boven 35°C kan komen.

 • De vloer waar het apparaat wordt geïnstalleerd moet vlak, stabiel, hittebestendig en schoon zijn.

 • Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

 • Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.

 • De achterkant van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.

 • Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.
 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

 • Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.

 • Droog uitsluitend textiel dat in de droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

 • Als u het wasgoed heeft gewassen met een vlekverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus uit voordat u de droger start.

 • Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag niet worden gebruikt voor het bereiden van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.

 • Ga niet op de open deur zitten of staan.

 • Droog geen druipnatte kledingstukken in de droogautomaat.

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.
 • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

 • Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.

 • Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

 • Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

 • Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

 • Was this article helpful?