Skip to main content
Veiligheidsinformatie
Electrolux Support

Veiligheidsinformatie

Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkingen, mits ze zijn voorgelicht over het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren en/of ze onder toezicht staan.

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

 • Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.

 • Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

 • Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.

 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

 • Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

 • Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Algemene veiligheid

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de montagebrochure).

 • Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd (raadpleeg de montagebrochure).

 • Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.

 • De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg er voor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.

 • Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

 • De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

 • Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Overschrijd het maximale laadvermogen van 7 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").

 • Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.

 • Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.

 • Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.

 • Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.

 • Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.

 • Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.

 • Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.

 • Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.

 • Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.

 • Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Was this article helpful?