Skip to main content
Probleemoplossing
Electrolux Support

Probleemoplossing

Probleem

Mogelijke oplossing

U kunt het apparaat niet activeren.

Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).

Het programma start niet.

Druk op Start/Pauze.

Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

De deur van het apparaat gaat niet dicht.

Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

Het apparaat stopt tijdens de werking.

Controleer of het waterreservoir leeg is. Druk op Start/Pauze om het programma weer te starten.

Op het display verschijnt een lange programmaduur. 1)

Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.

Zorg dat het filter schoon is.

Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.

Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is.

Op het display verschijnt een korte programmaduur.

Stel het programma Tijd of Extra Droog in.

Op het display verschijnt Err.

Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.

Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.

Op het display verschijnt (bijv. E51).

Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling.

1) Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.

Als de droogresultaten niet naar tevredenheid zijn.

  • Het ingestelde programma was onjuist.

  • Het filter is verstopt.

  • De condensor is verstopt.

  • Er zat te veel wasgoed in het apparaat.

  • De trommel is vuil.

  • Verkeerde instelling van de geleidingssensor.

  • De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.

  • Was this article helpful?