Skip to main content
Opties
Electrolux Support

Opties

Tijd GUID-AE314B92-2ECB-45F6-BD4A-F35F9D013A9E-preview_v1.png

Deze optie is van toepassing op het programma Tijd en het programma Wol drogen (alleen met het droogrek).

icon-info.png Wij adviseren de duur bij kleinere hoeveelheden wasgoed of bij slechts één kledingstuk kort te houden.
  • Tijd programma: U kunt de duur van het programma instellen tussen 10 minuten en 2 uur. De instelling van de duur heeft betrekking op de hoeveelheid wasgoed in het apparaat.

  • Wol drogen programma: U kunt de duur van het programma instellen tussen 30 minuten en 4 uur. De instelling van de duur heeft betrekking op de hoeveelheid wasgoed in het apparaat.

Wol belading GUID-3A1190C4-867E-4F64-8865-66AA6C6E36DF-preview_v1.png

Deze optie is alleen van toepassing voor het programma Wol. Als u het wasgoed droger wilt krijgen, blijft u op de tiptoets Wol belading GUID-3A1190C4-867E-4F64-8865-66AA6C6E36DF-preview_v1.png drukken om de duur van het programma te verhogen.

Zoemer GUID-A1713014-42CF-4C6E-B8A3-3987D6D00DA2-preview_v1.png

U hoort de zoemer bij:

  • aan het einde van de cyclus

  • aan het begin en einde van de anti-kreukbeveiligingfase

  • bij een cyclusonderbreking

Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen.

icon-info.png U kunt de optie Zoemer activeren bij alle programma's.

Optietabel

Programma's1)

GUID-AE314B92-2ECB-45F6-BD4A-F35F9D013A9E-preview_v1.png GUID-3A1190C4-867E-4F64-8865-66AA6C6E36DF-preview_v1.png

GUID-2FBDCBE2-7D97-442E-B584-A326E3A458BF-preview_v1.png Tijd

GUID-3A1190C4-867E-4F64-8865-66AA6C6E36DF-preview_v1.pngGUID-B001611B-D34D-42EA-AB9C-AA34E8F5629E-preview_v1.png Wol drogen

2)

1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen. Druk op de bijbehorende tiptoets om ze in of uit te schakelen.
2) Alleen met het droogrek (standaardaccessoire of optioneel, afhankelijk van het model).
  • Was this article helpful?