Skip to main content
Veiligheidsinformatie
Electrolux Support

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

GUID-C0A415A1-DE90-4112-BC89-834363B39737-preview_v1.png- Lees de meegeleverde instructies.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

 • Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

 • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

 • Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.

 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

 • Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

 • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Algemene veiligheid

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verdeler, mag uitsluitend gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de montagebrochure).

 • Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg de montagebrochure).

 • Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.

 • De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen uit apparaten die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, in de ruimte terugstromen.

 • De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden. (indien van toepassing)

 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).

 • Gebruik het apparaat niet als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.

 • Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.

 • Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.

 • Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.

 • Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.

 • Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.

 • Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.

 • Verwijder alle objecten, zoals aanstekers en lucifers, uit broek-, rok- of jaszakken.

 • Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.

 • Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Was this article helpful?