Skip to main content
Instellingen
Electrolux Support

Instellingen

GUID-86A4D940-BE14-447C-A6CE-EC6CAA0AB4FF-preview_v1.png
 1. Time (Tijd) GUID-AE314B92-2ECB-45F6-BD4A-F35F9D013A9E-preview_v1.png-tiptoets

 2. Delay (Startuitstel) GUID-102D50FB-5D80-411E-8212-43F1A40F1F21-preview_v1.png-tiptoets

 3. Anti-crease (Anti-kreuk) GUID-9C89CA1F-0BDE-4F56-93A1-F2B852B4A681-preview_v1.png-tiptoets

 4. Wool Load (Wol belading) GUID-3A1190C4-867E-4F64-8865-66AA6C6E36DF-preview_v1.png-tiptoets

 5. Start/Pause (Start/Pauze) GUID-7FBB0AF9-74D4-492D-B163-7030960EDF96-preview_v1.png-tiptoets

 6. Tijd verlengen droogrek GUID-DA45763A-8BAA-42E9-823B-F9BF44357132-preview_v1.png tiptoets

 7. Tijd verkorten droogrek GUID-C6D52481-CA8C-47AE-ACBC-11B17E893B70-preview_v1.png tiptoets

 8. MyFavourite GUID-D8DDA708-67E5-4D55-8756-E86E56F48A8F-preview_v1.png-tiptoets

 9. Reverse Plus (Reverse Plus) GUID-C619ABF3-647D-4DDE-8038-0639F093AD8B-preview_v1.png-tiptoets

 10. Dryness (Droogtegraad) GUID-27B15C8D-0088-4E0B-99A8-6883232C2860-preview_v1.png-tiptoets

Kinderslotfunctie

Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen terwijl een programma in werking is. De programmaknop en de tiptoetsen zijn vergrendeld.

Alleen de aan/uit-toets is ontgrendeld.

De kinderslotoptie inschakelen:

 1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
 2. Wacht ongeveer 8 seconden.
 3. De tiptoetsen (A) en (D) tegelijkertijd ingedrukt houden. Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

  Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

  icon-info.png U kunt het kinderslot tijdens een programma uitschakelen. Houd dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat.

Zoemer aan/uit

Houd om de geluidssignalen in en uit te schakelen ongeveer 2 seconden de tiptoetsen (B) en (C) gelijktijdig ingedrukt.

Afstelling van de resterende vochtgraad van het wasgoed

Het wijzigen van de standaardgraad van het restvocht van het wasgoed:

 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
 2. Wacht ongeveer 8 seconden.
 3. Houd (A) en (B) tegelijkertijd ingedrukt.

  Eén van deze lampjes gaat branden:

  • GUID-51DCB35B-DE42-4B6B-89C2-5C0145859F83-preview_v1.png maximum droge wasgoed

  • GUID-0D5B09C4-9171-4B55-A55D-402A832EF69A-preview_v1.png droger wasgoed

  • GUID-8B25FB38-BF55-471F-B93A-5271DDD33915-preview_v1.png het standaard droge wasgoed

 4. Blijf op de toets (E) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aan gaat.
 5. Houd de toetsen (A) en (B) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.

Het indicatielampje van het waterreservoir

Het indicatielampje van het waterreservoir is standaard aan. Het gaat aan wanneer het programma is voltooid of wanneer het nodig is om het waterreservoir te legen.

icon-info.png Als de afvoerset is geïnstalleerd, wordt het water automatisch uit het waterreservoir afgevoerd. Als dat het geval is, raden we u aan het indicatielampje van het waterreservoir uit te schakelen. Raadpleeg de afzonderlijk bijgeleverde informatie voor de accessoires die beschikbaar zijn.

Indicatielampje van waterreservoir uitschakelen:

 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
 2. Wacht ongeveer 8 seconden.
 3. De tiptoetsen (J) en (I) tegelijkertijd ingedrukt houden.
  Op het display verschijnt één van deze 2 configuraties:
  • Het indicatielampje GUID-7172CA1C-851E-475C-A942-963DD1518CDE-preview_v1.png is uit en het indicatielampje GUID-51EF749F-FBA9-453A-A0D3-5EAC53ABE690-preview_v1.png is aan.

   Het indicatielampje van het waterreservoir is uit. Na ongeveer 4 seconden gaan de 2 indicatielampjes uit.

  • De indicatielampjes GUID-7172CA1C-851E-475C-A942-963DD1518CDE-preview_v1.png en GUID-F21BBB7A-6A69-484F-87BE-D6B1BAC8FC1D-preview_v1.png zijn aan.

   Het indicatielampje van het waterreservoir is aan. Na ongeveer 4 seconden gaan de 2 indicatielampjes uit.

 • Was this article helpful?