Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
Electrolux Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven 35°C komt.

 • Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.

 • Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

 • Het apparaat mag alleen verticaal worden verplaatst.
 • De achterkant van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.

 • Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

 • Alleen voor het VK en Ierland. Het apparaat heeft een 13 amp. stekker. Als het noodzakelijk is om de zekering in de stekker te verwisselen, gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS1362) zekering.

 • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.
 • Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.

 • Droog geen beschadigde kleding met vulling of voering.

 • Droog uitsluitend textiel dat in de droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

 • Als u het wasgoed heeft gewassen met een vlekverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus uit voordat u de droger start.

 • Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag niet worden gebruikt voor het bereiden van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.

 • Ga niet op de open deur zitten of staan.

 • Droog geen druipnatte kledingstukken in de droogautomaat.

Binnenverlichting

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel.
 • Zichtbare LED-straling, niet rechtstreeks in de straal kijken.

 • De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

 • Neem contact op met het service-centrum om de binnenverlichting te vervangen.

Onderhoud en reiniging

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.
 • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Compressor

icon-warning.pngAttentie
Risico op schade aan het apparaat.
 • De compressor en het systeem in de droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-koolwaterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem kan lekkage tot gevolg hebben.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

 • Was this article helpful?