Skip to main content
Montage
Electrolux Support

Montage

Plaatsing

Dit apparaat kan worden geïnstalleerd op een droge, goed geventileerde plek binnenshuis waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die op het typeplaatje van het apparaat wordt weergegeven:

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C to + 32°C

N

+16°C to + 32°C

ST

+16°C to + 38°C

T

+16°C to + 43°C

icon-info.png Voor sommige typen of modellen kunnen zich enige functionele problemen voordoen als ze worden gebruikt buiten dit bereik. De juiste werking kan alleen worden gegarandeerd binnen het aangegeven temperatuurbereik. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

  • Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

  • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

  • De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

  • Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

Ventilatievereisten

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

GUID-EC5C9326-9C4D-4A86-8AAD-49E0630E3A4C-preview_v1.png
icon-warning.pngLet op!
Raadpleeg de montage-instructies voor de installatie.
  • Was this article helpful?