Skip to main content
Dagelijks gebruik
Electrolux Support

Dagelijks gebruik

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

  1. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt.
  2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.

    GUID-065E75C4-97ED-4B98-A0C4-00DA17B5DDB3-preview_v1.png

Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.


GUID-B5C9BAE3-E1E3-46FD-8630-C5FEBE926C7A-preview_v1.png
icon-info.png Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

Invriezen van vers voedsel

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.

Om vers voedsel in te vriezen, moet de gemiddelde instelling veranderd worden.

Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de maximale kou te verkrijgen.

icon-warning.pngLet op!
In deze conditie komt de temperatuur in het koelkastgedeelte mogelijk onder de 0°C. Als dit het geval is, stelt u de thermostaatknop weer in op een warmere instelling.

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.

icon-warning.pngAttentie
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "maximale bewaartijd bij stroomuitval" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Vochtigheidsregeling

De glasplaat omvat een constructie met inkepingen (afstelbaar door middel van een schuifhendel), waarmee u het vochtgehalte in de groentelade(s) kunt regelen.

GUID-541DF71C-FA17-44DE-8A6D-9386A311FAB2-preview_v1.png

Wanneer de ventilatieopeningen gesloten zijn:

wordt het natuurlijke vochtgehalte van het voedsel in de fruit- en groentelades langer behouden.

Als de ventilatieopeningen geopend zijn:

heeft meer luchtcirculatie een lagere luchtvochtigheidsgehalte tot gevolg in de fruit- en groentelades.

Indicatielampje voor temperatuur

Voor de juiste bewaring van het voedsel is de koelkast uitgerust met een temperatuurlampje. Het symbool op de zijkant van het apparaat duidt het koudste deel van de koelkast aan.

Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u het verse voedsel in het gedeelte dat wordt aangegeven door het symbool. Zo niet (B) past u de temperatuurregelaar aan naar een koudere stand en wacht u 12 uur voordat u het temperatuurlampje weer controleert.

GUID-7C682577-DCD4-416F-8365-23D5A21FE8DC-preview_v1.png
icon-info.png Nadat u verse levensmiddelen in de koelkast heeft gelegd of nadat de deur regelmatig of langer is open geweest, is het normaal dat er geen OK wordt weergegeven; wacht minstens 12 uur voordat u de temperatuur opnieuw instelt.
  • Was this article helpful?