Skip to main content
Probleemoplossing
Electrolux Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat werkt niet.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Zet het apparaat aan.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Het apparaat maakt lawaai.

Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.

De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog.

Zie 'Deur open alarm' of 'Alarm hoge temperatuur'.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Zie 'Deur open alarm' of 'Alarm hoge temperatuur'.

De deur is open gelaten.

Sluit de vuldeur.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice.

Er verschijnt een rechthoekig symbool in plaats van getallen op het temperatuurdisplay.

Probleem met de temperatuursensor.

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in de stand-by stand.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje is stuk.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is goed ingesteld.

Zie 'Bediening'.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het bewaart.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De Shopping is ingeschakeld.

Zie 'Shopping -functie'.

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op Shopping of na het veranderen van de temperatuur.

Dit is normaal, er is geen storing.

De compressor start na enige tijd.

Er loopt water in de koelkast.

De waterafvoer is verstopt.

Reinig de waterafvoer.

Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Er ligt water op de vloer.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

De functie ActionFreeze of Shopping is ingeschakeld.

Schakel ActionFreeze of Shopping handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie 'ActionFreeze of Shopping-functie'.

dEMo verschijnt op het display.

Het apparaat staat in de demonstratiemodus.

Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

Conserveer minder producten tegelijk.

De deur is te vaak geopend.

Open de deur alleen als het nodig is.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

icon-info.png Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

De deur sluiten

  1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
  2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
  3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
  • Was this article helpful?