Skip to main content
Dagelijks gebruik
Electrolux Support

Dagelijks gebruik

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

  1. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt.
  2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.

    GUID-F9ACCBA2-816A-46EF-9833-71FF122076E1-preview_v1.png

Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve schappen (A) onder de achterste worden geplaatst. (B)


GUID-DD89360F-C9B6-4CDA-9A3E-495AEC59CEB4-preview_v1.png
icon-info.png Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

Lage-temperatuurcompartiment

Bij de modellen die zijn uitgerust met deze voorziening kunnen verse levensmiddelen zoals vis, vlees en zeevruchten, etc hier het beste worden bewaard.

Het zit in het onderste gedeelte van de koelkast, direct boven de groentenlade.

Indicatielampje voor temperatuur

Voor de juiste bewaring van het voedsel is de koelkast uitgerust met een temperatuurlampje. Het symbool op de zijkant van het apparaat duidt het koudste deel van de koelkast aan.

Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u het verse voedsel in het gedeelte dat wordt aangegeven door het symbool. Zo niet (B) past u de temperatuurregelaar aan naar een koudere stand en wacht u 12 uur voordat u het temperatuurlampje weer controleert.

GUID-7C682577-DCD4-416F-8365-23D5A21FE8DC-preview_v1.png
icon-info.png Nadat u verse levensmiddelen in de koelkast heeft gelegd of nadat de deur regelmatig of langer is open geweest, is het normaal dat er geen OK wordt weergegeven; wacht minstens 12 uur voordat u de temperatuur opnieuw instelt.

FreeStore

Het koelvak is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een gelijkmatigere temperatuur in het vak.

Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.


GUID-FE75D522-EF52-4AD0-AEF6-86D023BEB9E7-preview_v1.png
icon-info.png Het is mogelijk om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig (zie 'FreeStore-functie').
icon-info.png Het FreeStore-apparaat stopt als de deur open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de deur is gesloten.

Koolstofluchtfilter

Uw apparaat is voorzien van een koolstoffilter TASTEGUARD die zich achter een lade in de achterwand van het koelvak bevindt.

Het filter zuivert de lucht van ongewenste geuren in de koelruimte, waardoor de bewaarkwaliteit verder wordt verbeterd.

icon-warning.pngLet op!
Houd tijdens de werking de ventilatielade altijd gesloten.


GUID-1F54188F-6B09-4689-8CB6-76E6334AD23F-preview_v1.png

  • Was this article helpful?