Skip to main content
Bediening
Electrolux Support

Bediening

Bedieningspaneel


GUID-6214BF80-6E31-4809-8EC6-F242AB286872-preview_v1.png
 1. Display

 2. Toets om de temperatuur hoger te zetten

 3. Toets om de temperatuur lager te zetten

 4. OK

 5. Mode

 6. ON/OFF

Het is mogelijk om het voorafgestelde geluid van toetsen te wijzigen naar een luid geluid door de Mode-knop en de knop temperatuur lager een paar seconden ingedrukt te houden. U kunt deze wijziging ook weer ongedaan maken.

Weergave


GUID-A0D9B2A7-48A8-43B3-8562-F25B222C5E22-preview_v2.png
 1. Weergave timer

 2. Shopping-functie

 3. Holiday-functie

 4. Temperatuuraanduiding

 5. Alarmlampje

 6. ChildLock-functie

 7. DrinksChill-functie

 8. FreeStore-functie

Inschakelen

 1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Druk op de ON/OFF-toets van het apparaat als het display uit is. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Zie als "dEMo" op het display verschijnt het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.

Uitschakelen

 1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende5 seconden in.

  Het display wordt uitgeschakeld.

 2. Trek de stekker uit het stopcontact.

Temperatuurregelaar

Stel de temperatuur van het apparaat in door op de temperatuurregelaren te drukken.

Standaard ingestelde temperatuur:

 • +5°C voor de koelkast


De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.

icon-info.png De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

Shopping-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Shopping-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

 1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het Shopping-lampje knippert.

 2. Druk op OK om te bevestigen.

  Het Shopping-lampje wordt getoond.

De Shopping-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure.

icon-info.png De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

Holiday functie

Met deze functie kunt u het apparaat gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.

 1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
  Het indicatielampje Vakantie knippert. Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.
 2. Druk op OK om te bevestigen.
  Het indicatielampje Vakantie wordt getoond.
icon-info.png De functie wordt uitgeschakeld door een andere ingestelde temperatuur te selecteren.

Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:

 • een knipperend alarmindicatielampje:

 • een zoemer.

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer kan worden uitgeschakeld door op een knop te drukken.

ChildLock-functie

Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
 1. Druk op Modetot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het ChildLock-lampje knippert.

 2. Druk op OK om te bevestigen.

  Het ChildLock-lampje wordt getoond.

Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram ChildLock uit gaat.

DrinksChill-functie

De DrinksChill-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen.

 1. Druk op Modetot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het DrinksChill-lampje knippert.

  De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

 2. Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
 3. Druk op OK om te bevestigen.

  Het DrinksChill-lampje wordt getoond.

  De Timer begint te knipperen (min).

Op het einde van de aftelling knippert het lampje DrinksChill en klinkt een alarm. Druk op de OK-toets om het geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen.

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat DrinksChill wordt uitgeschakeld.

icon-info.png Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

FreeStore-functie

 1. Druk op Modetot het bijbehorende pictogram verschijnt.

  Het FreeStore-lampje knippert.

 2. Druk op OK om te bevestigen.

  Het FreeStore-lampje verschijnt.

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram FreeStore is uitgeschakeld.

icon-info.png Het activeren van de FreeStore-functie verhoogt het energieverbruik. Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het FreeStore-indicatielampje niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").
 • Was this article helpful?