Skip to main content
De ovenklok kan niet ingesteld worden
Electrolux Support

De ovenklok kan niet ingesteld worden

  • Reset de oven/kookplaat door de stekker uit het stopcontact te halen gedurende 1 minuut of de stroombron uit te schakelen.
  • Nadat de stroom opnieuw is aangesloten, knippert het klok-pictogram. Stel de tijd in met de + / - knoppen, indien van toepassing.
  • Verwijs naar de gebruikershandleiding indien nodig. Digitale klokken zijn typisch accuraat tot binnen + / - 2 minuten per maand.

Neem contact op met een geaggregeerde hersteldienst als dit het probleem niet oplost.