Skip to main content
Technische informatie
Electrolux Support

Technische informatie

Afmetingen kookplaat

Breedte

740 mm

Diepte

510 mm

Overige technische gegevens

TOTAAL VERMOGEN:

Gas origineel:

G20/G25 (2E+) 20/25 mbar (BE) = 10,95 kW

G20 (2E) 20 mbar (LU) = 10,95 kW

Gasvervanging:

G30 (3+) 28-30 mbar = 778 g/u

G31 (3+) 37 mbar = 764 g/u

Elektrische voeding:

220-240 V ~ 50/60 Hz

Categorie apparaat:

II2E+3+ (BE)

I2E (LU)

Gasaansluiting:

R 1/2"

Apparaatklasse:

3

Bypassdiameters

BRANDER

Ø BYPASS 1/100 mm

Driekronenbrander

56

Snelle brander

42

Normale brander

32

Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)

BRANDER

NORMAAL VERMOGEN kW

MINIMUM VERMOGEN kW

INSPUITERMARKERING 1/100 mm

Driekronenbrander

3,8

1,4

146

Snelle brander

2,2

0,95

GUID-879267F1-B1DC-4740-86E4-F7FA8047B7E9-preview_v1.png

Normale brander

1,65

0,55

GUID-6E3EFAC3-2FB1-463A-B142-C8420C647FA2-preview_v1.png

Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar

BRANDER

NORMAAL VERMOGEN kW

MINIMUM VERMOGEN kW

INSPUITERMARKERING 1/100 mm

NOMINALE GASSTROOM g/h

G30 28-30 mbar

G31 37 mbar

Driekronenbrander

3,8

1,4

98

276

271

Snelle brander

2,1

0,95

076

153

150

Normale brander

1,6

0,55

64

116

114

  • Was this article helpful?