Skip to main content
Montage
Electrolux Support

Montage

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

 • Model .......................................
 • Productnummer (PNC) ........................................
 • Serienummer ...........................

Gasaansluiting

icon-warning.pngAttentie
De volgende instructies over de installatie en het onderhoud moeten opgevolgd worden door vakkundig personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De aansluiting op de gastoevoer moet worden uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding in AGB (roestvrij staal), in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn (NBN D 51.003). Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt geplaatst op een oven.

icon-info.png Controleer of de gastoevoerdruk van het apparaat voldoet aan de aanbevolen waarden. De verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer G 1/2". Alle onderdelen die getoond worden op de afbeelding zijn reeds in de fabriek gemonteerd. Het apparaat werd voor het de fabriek verliet getest, om voor u de beste resultaten te verzekeren.

GUID-2B02F080-46C9-409F-888C-5FCE0F83A391-preview_v1.png
 1. Uiteinde van as met moer

 2. Sluitring

 3. Elleboog (indien nodig)

Vloeibaar gas

Gebruik de rubberen pijphouder voor vloeibaar liquid gas. Koppel altijd de pakking vast. Ga vervolgens door met de gasaansluiting.

De flexibele leiding is klaar voor gebruik als de leiding:

 • niet warmer wordt dan kamertemperatuur, warmer dan 30°C;

 • niet langer is dan 1500 mm;

 • geen knikken vertoont;

 • niet onderworpen is aan tractie of torsie;

 • niet in aanraking komt met scherpe randen of hoeken;

 • de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden om de toestand ervan te controleren.

De controle van de staat van de flexibele leiding bestaat eruit te controleren of:

 • de leiding geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over de volledige lengte;

 • het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit vertoont;

 • de bevestigingsklemmen niet verroest zijn;

 • de vervaldatum niet is verstreken.

Als er één of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet deze worden vervangen.

icon-warning.pngAttentie
Controleer wanneer de installatie is voltooid of alle leidingfittingen goed zijn afgedicht. Gebruik een zeepoplossing, geen vlam!

Vervanging spuitmonden (alleen voor België)

 1. Verwijder de pannendrager.
 2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
 3. Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers, en vervang ze door de sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u gebruikt (zie de tabel in het hoofdstuk 'Technische gegevens').
 4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
 5. Vervang het typeplaatje (naast de gastoevoerleiding) door het plaatje voor het nieuwe type gastoevoer. U kunt het plaatje vinden in het zakje dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt van de vereiste druk, moet u een geschikte drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.

Aanpassing van het minimale niveau (alleen voor België)

Het minimumniveau van de branders afstellen:

 1. Steek de brander aan.
 2. Draai de knop op de minimumstand.
 3. Verwijder de knop.
 4. Stel de stand van de bypass-schroef af met een dunne schroevendraaier (A).

  GUID-1A51A00E-7C44-426C-B632-7F5C9E1990CA-preview_v1.png
 5. Als u overstapt:
  • van aardgas G20/G25 20/25 mbar op vloeibaar gas, draai de instelschroef dan helemaal vast.

  • van vloeibaar gas op aardgas G20/G25 20/25 mbar, draai de bypass-schroef dan ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij een driekronenbrander).

icon-warning.pngAttentie
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

 • Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier.

 • Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer. Dit moet zijn voorzien van een geschikte stekker, die geschikt is voor de belasting die vermeld is op het identificatieplaatje. Zorg dat u de stekker in een goed stopcontact steekt.

 • Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

 • Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Er is brandgevaar als het apparaat verbinding maakt met een verlengkabel, een adapter of een meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de aarde-aansluiting overeenkomt met de normen en regelgeving.

 • Laat de stroomkabel niet warmer worden dan 90° C.

icon-info.png Zorg ervoor dat u de blauwe neutrale kabel aansluit op de aansluiting met de letter "N" erop. Sluit de bruine (of zwarte) fasekabel aan op de aansluiting met de letter "L". Zorg dat de fasekabel altijd verbinding maakt.

Aansluitkabel

Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen de speciale kabel of een gelijksoortig type. Het kabeltype is: H05V2V2-F T90.

Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer geschikt is voor het voltage en de bedrijfstemperatuur. De geel/groene aardedraad moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.

Inbouw


GUID-B3B6567D-1A21-4181-B6F6-504B7E6945BF-preview_v1.png

GUID-D60C0E00-1286-46F3-ADDC-091D5EA9E444-preview_v1.png

GUID-C9CE923C-F428-4B0D-A9CA-63BAB90DABC8-preview_v1.png
 1. meegeleverde afdichting

 2. meegeleverde steunen

icon-warning.pngLet op!
Installeer het apparaat alleen op een werkblad met een plat oppervlak.

Mogelijkheden voor inbouw

Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig toegang bieden indien technische hulp nodig is.

Keukenmeubel met deur


GUID-D459AEDB-F07F-47B9-9919-3CADD5F3C1AA-preview_v1.png
 1. Verwijderbaar paneel

 2. Ruimte voor aansluitingen

GUID-A8035B73-950C-4D4A-8716-61CCFDBA3E9B-preview_v1.png

Keukenmeubel met oven

Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te maken, moeten de elektrische aansluitingen van de kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd worden.

 • Was this article helpful?