Skip to main content
Probleemoplossing
Electrolux Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wat moet u doen als…

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er is geen vonk als u de vonkgenerator tracht te activeren.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet.

De zekering is doorgebrand.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende elektricien.

De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.

Plaats de branderdeksel en kroon op de juiste plaats.

De vlam gaat uit onmiddellijk na de ontsteking.

Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.

Na het ontsteken van de vlam, de knop circa 10 sec. ingedrukt houden.

De vlammenring is niet gelijkmatig.

De branderkroon is verstopt met etensresten.

Controleer of de inspuiter niet verstopt is en of de branderkroon schoon is.

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

Labels meegeleverd in de zak met accessoires

Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
GUID-96274005-C684-44D4-A6BC-977C62D5A5C7-preview_v2.png
  1. Plak het op de garantiekaart en verstuur dit deel (indien van toepassing).

  2. Plak het op de garantiekaart en bewaar dit deel (indien van toepassing).

  3. Plak het op het instructieboekje.

  • Was this article helpful?