Skip to main content
Dagelijks gebruik
Electrolux Support

Dagelijks gebruik

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Branderoverzicht


GUID-8A62BC30-33EF-422A-A3BD-35B878DFE712-preview_v1.png

GUID-1B9DDCF8-9283-417A-A579-87EA669909DB-preview_v1.png
 1. Branderdeksel

 2. Branderkroon

 3. Ontstekingsbougie

 4. Thermokoppeling


GUID-2C68F219-43B1-4EA1-8B5C-E0985C39A828-preview_v1.png
 1. Branderdeksel

 2. Messing branderkroon

 3. Branderkroon

 4. Ontstekingsbougie

 5. Thermokoppeling

Ontsteking van de brander

icon-info.png Ontvlam de brander altijd vóór u het kookgerei erop plaatst.
icon-warning.pngAttentie
Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van branders (open vuur) in de keuken. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onjuist gebruik van de vlam.
 1. Druk de bedieningsknop helemaal in en draai de knop linksom naar de maximale gastoevoerstand (GUID-3BA009C7-E834-49F8-A69D-8DE97F73684A-preview_v1.png).
 2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10 seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan dan opwarmen. Als u dat niet doet, wordt de gastoevoer onderbroken.
 3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.
icon-info.png Als de brander na enkele pogingen niet aan gaat, controleer dan of de kroon en de deksel goed op hun plaats zitten.
icon-warning.pngAttentie
Houd de bedieningsknop niet langer dan 15 seconden ingedrukt. Als de brander na 15 seconden nog niet brandt, de bedieningsknop loslaten en minstens 1 minuut wachten voordat u opnieuw probeert de vlam te ontsteken.
icon-warning.pngLet op!
Bij afwezigheid van elektrische stroom kunt u de brander ontsteken zonder elektrische inrichting. Breng in dat geval een vlam in de buurt van de brander, draai de regelknop tegen de wijzers van de klok in naar de maximale gastoevoerstand en druk deze in. Houd de regelknop gedurende 10 seconden of korter ingedrukt om het thermokoppel op te laten warmen.
icon-info.png Draai als de brander per ongeluk uit gaat de bedieningsknop naar de uit stand en probeer na minimaal 1 minuut de brander weer aan te steken.
icon-info.png De vonkontsteking kan automatisch starten wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, na de installatie of na een stroomonderbreking. Dat is normaal.

De brander uitschakelen

Om de vlam te doven, de knop naar de off-positie draaien GUID-34F9F154-6834-4A22-A326-D6291083F68B-preview_v1.png.
icon-warning.pngAttentie
Draai de vlam altijd lager of schakel hem uit voordat u de pan van de brander haalt
 • Was this article helpful?